„Obchody dnia patronów miasta Poznania św. Piotra i Pawła – opus 25”


Interdyscyplinarna Grupa Teatralna Asocjacja 2006 polski nurt teatru plastycznego

Imieniny patronów Poznania  Św. Piotra i Pawła  – opus 25

Instalacja okolicznościowa i działania teatralne z okazji imienin patronów Poznania  Św. Piotra i Św.  Pawła jest swego rodzaju efemeryczną  akcją  i symbolem poprzednich dwudziestu czterech edycji. Niespełna 25 lat temu prof. Jarosław Maszewski wraz ze swoimi współpracownikami ze studenckiej formacji  Asocjacji Kółka Graniastego  i absolwentami ASP z Pracowni Skojarzeń Elementarnych, dziś Pracowni Zjawisk Teatralnych w Poznaniu, zapoczątkował widowiskową formę obchodów tego święta. Po śmierci profesora działanie widowiskowej formy rozbudował  bliski współpracownik dziś dr hab. prof. UAP Piotr Tetlak,  który do dnia dzisiejszego kultywuje owe dzieło z obecną już zawodową Interdyscyplinarną Grupą Teatralną Asocjacją 2006 działającej w polskim nurcie teatru plastycznego.

Asocjacja 2006 to dziś fundacja i teatr niezrzeszony funkcjonujący na zasadzie pospolitego ruszenia w zależności od projektu, ale zawsze był i będzie teatrem scenografów, architektów i rzeźbiarzy  – absolwentów poznańskiej ASP i Uniwersytetu Artystycznego.

Dziś tworzą go: Dobrawa Deczkowska, Piotr Charytoniuk, Jakub Psuja, Martyna Stachowczyk, Ewa Tetlak, Piotr Tetlak, Krzysztof Urban, Maria Magdalena Wawrzyńczyk, Aleksandra Zembrowska.

Asocjacja to też współpracujący, byli i obecni reżyserzy, aktorzy, muzycy, choreografowie: Lech Raczak, Daria Anfelli, Paweł Stachowczyk, Małgorzata Walas Antoniello, Przemysław Prasnowski, Janusz Stolarski, Hubert Kożuchowski, Lech Wołczyk, Katzarzyna Klebba, Paweł Paluch, Arnold Dąbrowski, Jacek Hałas, Adrian Rzetelski, Bartłomiej Raznikiewicz, Marlena Bełdzikowska.

Z Asocjacją 2006 współpracuje min.: Urząd Miasta Poznania, C.K Zamek w Poznaniu, Fundacja Malta,  Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu, Teatr Muzyczny, Akademia  Muzyczna w Poznaniu, Uniwersytet Przyrodniczy, Teatr Porywacze Ciał, Baqu Teatr, Teatr Fuzja, Lubuski Teatr w Zielonej Górze, Brama Poznania ICHOT, Towarzystwo Jerzego Piotrowicza, Brygada Pigmaliona.

Współpracujących artystów  jest i było  o wiele więcej,  przez lata w Asocjacji przewijało się dziesiątki artystów, i tych bez których widowiska nie mogły by  zaistnieć jak techników i realizatorów.

Dziękujemy.

#poznanwspiera