Opis plenerów


TG_baner_885x450_PLENERY

 

Plenery „Teatralny Golęcin” są rozwinięciem  wiosennych warsztatów teatralnych.  Mogą być sposobem bycia razem dzięki bogactwu możliwości, jakie daje teatr. Młodzież,  dorośli i seniorzy  wraz z prowadzącymi  będą zajmować się wybranymi przez siebie dziedzinami sztuki, żeby  pod okiem reżysera  na bieżąco łączyć swoje działania i zbudować wspólne finałowe wydarzenie np. wystawę, happening, małą formę teatralną.
Na każdym plenerze są trzy warsztaty, z których można wybrać jeden. Są również zajęcia wspólne dla wszystkich, z reżyserem.
Każdy plenery trwa 8 dni, odbywa się w godz.  10:00- 15:00 ( z przerwą) w Centrum Zjawisk Teatralnych przy ul. Golęcińskiej 9
Opłata za plener wynosi 50 zł
Pytania i zapisy:
Tel. 501 776 630
e-mail: asocjacja 2006@gmail.com

Program plenerów:

8- 15 VII  „POCIĄG CZASU”
Warsztaty do wyboru:
Warsztaty tańca opartego na ruchu naturalnym- Marlena Bełdzikowska
Pomiędzy malarstwem a graffiti- Tomasz Kalitko
Tworzenie  obiektu scenograficznego- Krzysztof Urban
Inscenizacja całości , warsztaty wspólne- Przemysław Prasnowski

29 VII- 5 VIII  „STEREOTYP”
Warsztaty do wyboru:
Warsztaty emisji głosu i tworzenia instrumentów z recyclingu- Paweł Paluch
Warsztat tańca współczesnego- Adrian Rzetelski
Tworzenie lalki scenicznej i  animantów- Martyna Stachowczyk
Inscenizacja całości, warsztaty wspólne- Janusz Stolarski

Opis plenerów wraz z warsztatami:

8- 15 VII    „POCIĄG CZASU”
Pociąg czasu– pod tym hasłem uczestnicy pleneru będą pracować na wybranych warsztatach nad etiudą/happeningiem, który będzie bazował na retrospekcjach z własnego życia. Każdy ma w pamięci zakodowane pewne obrazy- wspomnienia, mniej lub bardziej wyraziste. Będziemy się starali dotknąć tych najbardziej istotnych i je zinterpretować poprzez środki wyrazu artystycznego. I co równie istotne, będziemy pracować nad połączeniem  wspomnień poszczególnych uczestników w jedną całość, wyrażoną w trakcie etiudy/happeningu. (Przemysław Prasnowski

Warsztat tańca opartego na ruchu naturalnym – Zajęcia bazować będą  na elementach tańca współczesnego,  kompozycji tańca, improwizacji i ruchu naturalnym. To połączenie stanowi dla uczestników unikalne pole do rozwijania ich potencjału twórczego, ucząc ich skutecznego współdziałania w grupie oraz wyrażania siebie i swoich emocji.

– prowadząca- Marlena Bełdzikowska- absolwentka Akademii Muzycznej w Łodzi, tancerka, choreograf, pedagog, aktorka, twórca spektakli, licznych warsztatów w całej Polsce oraz projektów tanecznych w Teatrze Tańca ALTER

Pomiędzy malarstwem a graffiti– Warsztaty mają na celu umożliwić uczestnikom stworzenie własnego malowidła (muralu) dzięki poznaniu, w jaki sposób buduje się obraz, malowidło, mural, na czym polega jego konstrukcja, budowa, forma. Uczestnicy  zbliżą się do różnych postaw i języków sztuki m. in. do street artu.

-prowadzący- dr Tomasz Kalitko  ad.- artysta malarz, stypendysta Uniwersytetu Sztuki          i Designu W Rumunii, asystent w Pracowni Malarstwa prof. T. Psuji na UAP. W 2007. laureat pierwszej nagrody na  Międzynarodowych Warsztatach Malarskich.

Tworzenie obiektu scenograficznego –- czym jest scenografia- poznanie etapów projektowania oraz  technik, sposobów  konstruowania, modelowania z różnych materiałów, stosowania barw.  Wspólnie zaprojektujemy i wykonamy obiekt- maszynę zmian i za pomocą charakteryzacji staniemy się jej załogą.
– prowadzący-  Krzysztof Urban- absolwent  ASP w Poznaniu, pracownik tej uczelni, scenograf i rzeźbiarz, autor realizacji muzealnych oraz licznych wielkich obiektów dla widowisk teatralnych.

Inscenizacja całości, warsztaty wspólne– Wspólne dla wszystkich grup zajęcia aktorskie z reżyserem naszego finału pozwolą zapoznać się  się z tworzeniem konwencji teatralnej, poznać się nawzajem i zintegrować działania, by odczarować życie od bycia postrzeganym przez pryzmat wieku.
-prowadzący- Przemysław Prasnowski – Animator kultury, aktor, reżyser i prowokator.  Założycielem FundacjiBarak Kultury i Baku Teatr. Autor wielu znaczących poznańskich wydarzeń i spektakli m.in. Ćma, Inwazja Barbarzyńców. Laureat wielu ważnych nagród za działalność artystyczną i społeczną.

29 VII-  5 VIII  „STEREOTYP”
Podczas pleneru, na wybranych warsztatach za pomocą lalki scenicznej, dźwięku lub ruchu spróbujemy sprawdzić, do czego potrzebujemy stereotypów i czy chcemy je przełamywać. Co to są stereotypy ? Z czego wynikają? Jak wpływają na nasze relacje z innymi ludźmi? Z tymi, którzy wierzą w takie same stereotypy jak my i tymi, których te one dotyczą. Wszyscy Polacy to …. Wszyscy Młodzi są… Starsi są… Rudzi są … Spróbujemy znaleźć się w środku stereotypu, wydobyć jego głos, poczuć, jak nami porusza i zdemaskować jego mechanizm.  Praca zakończy się wspólną prezentacją. (Janusz Stolarski)
Warsztat emisji głosu i tworzenia niekonwencjonalnych instrumentów. Uświadamianie i uaktywnianie przepony. Wydobywanie dźwięków w ruchu. Niewerbalne ilustrowanie dowolnych tekstów literackich przy użyciu głosu, małych instrumentów muzycznych (można przynieść swój instrument). Wolna improwizacja głosowo-instrumentalna.
– prowadzący-Paweł Paluch- absolwent Akademii Muzycznej,  kompozytor  i instrumentalista muzyki teatralnej i filmowej, przez 20 lat muzyk Filharmonii Poznańskiej( fagot), związany z teatrami w Polsce i na świecie.

Warsztat tańca współczesnego – Taniec współczesny z elementami improwizacji kontaktowej. Ćwiczenia oparte na pracy z przestrzenią i rekwizytem, współdziałania z partnerem, pracy z podłogą oraz współdziałaniu grupy. Zajęcia mają na celu rozwój ruchowy uczestników oraz nadanie grupie wspólnego myślenia scenicznego.
-prowadzący- Adrian Rzetelski- absolwent Państwowej Wyższej Szkoły Baletowej w Łodzi, tancerz i choreograf, pedagog,  współpracował z wieloma teatrami w Europie, twórca Teatru Tańca KOINSPIRACJA

Tworzenie lalek teatralnych – Uczestnicy warsztatów będą mieli możliwość zapoznania się z  technikami tworzenia lalek teatralnych używanymi zarówno w teatrze dla dzieci jak i dla dorosłych, następnie będą  tworzyć własne lalki i animanty.
-prowadząca- Martyna Stachowczyk- absolwentka ASP, asystentka w pracowni Zjawisk Teatralnych, rzeźbiarka, autorka realizacji teatralnych m.in. wielkich widowiskowych lalek, założycielka teatru lalkowego MAŁEKE

Inscenizacja całości, warsztaty wspólne – Wspólne dla wszystkich grup zajęcia aktorskie z reżyserem naszego finału pozwolą zapoznać się  się z tworzeniem konwencji teatralnej, poznać się nawzajem i zintegrować działania, by odczarować życie od bycia postrzeganym przez pryzmat wieku.
– prowadzący-Janusz Stolarski- absolwent PWST w Krakowie, współpracował z wieloma teatrami w Polsce, laureat licznych ważnych nagród m.in. jako aktor i reżyser Ecce Homo- Grand Prix IX Międzynarodowego Festiwalu Monodramów w Macedonii