Idea


Galeria poświęcona  Piotrowiczowi  to wstęp do stworzenia programu spotkań  poświęconych malarstwu, grafice i teatrowi, podczas których będzie można w praktyce poznać techniki, którymi posługiwał się artysta, oglądać świat i siebie przez pryzmat sztuki.  Program będzie realizowany w  siedzibie przy ul. Kramarskiej 3/5  (dawny Pub pod Koroną) pod patronatem władz Miasta Poznania. To też siedziba  Towarzystwa im. Jerzego  Piotrowicza  we współpracy z  Fundacją Asocjacji 2006, która  jest  koordynatorem programu.

Miejsce na Galerię Piotrowicza jest nieprzypadkowe, to  tam, w pubie „Pod Koroną” przed laty Jerzy Piotrowicz i jego  znajomi artyści spotykali się, by rozmawiać o sztuce i o życiu.  To tam  wielu widziało go ostatni raz, tam miał swoi ulubiony stolik.  Galeria Piotrowicza to   przede wszystkim miejsce poświecone jego osobie, ale także artystom  mu pokrewnym.

Wydarzenia w galerii będą  inspirowana twórczością Jerzego Piotrowicza i pamięcią o tym ekscentrycznym artyście, który skupiał wokół siebie wielu znanych animatorów kultury, ludzi sztuki, artystów.

Pomysłodawcą i inspiratorem jest Ryszard Książek – wieloletni współpracownik artysty, prezes Stowarzyszenia  Towarzystwa im. Jerzego Piotrowicza.

Twórcą  i opiekunem programu  jest  dr hab. Piotr Tetlak prof. ndzw. UAP.  Scenograf i  inscenizator,  kierownik  Katedry Scenografii i  Pracowni Zjawisk Teatralnych,  dyrektor interdyscyplinarnego  teatru  artystów plastyków (Asocjacja 2006), kiedyś asystent prof. Jarosława Maszewskiego, przyjaciela Jerzego Piotrowicza.  Koordynatorem projektu jest Maria Magdalena Wawrzyńczyk absolwentka UAP, zajmuje się działaniem w różnych wydarzeniach kulturalno – artystycznych.  Pracuje zarówno jako projektant, jak i organizator. Na swoim koncie ma udział w licznych warsztatach i projektach artystycznych.

 

Jerzy Piotrowicz

Ten charyzmatyczny artysta  cieszył się przyjaźnią i uznaniem wielu profesorów ówczesnej ASP oraz autorytetów w dziedzinie sztuki i kultury: prof. Jarka Maszeskiego, prof. Wojciecha Mullera, prof. Andrzeja Kurzawskiego, prof. Tadeusza Brzozowskiego – prywatnie oddany przyjaciel artysty, prof Włodzimierza Dudkowiaka, Marka Raczka, prof. Suchockiego i wielu innych.

______________________________________________________________________________