Idea


Interdyscyplinarna Grupa Teatralna „Asocjacja 2006” zajmuje się głównie realizacją widowisk plenerowych, na pograniczu różnych dziedzin sztuki. Teatr przyjął alternatywną formę realizowania spektakli teatralnych: najpierw rodzi się wizja plastyczna, natomiast scenariusz i reżyseria pozostają w tle (lecz nie są pomijane). Wpisuje się w ten sposób w charakterystyczny dla Polski nurt teatru plastycznego.

W swoich spektaklach twórcy bazują na dużych obiektach scenograficznych, rozbudowanych kostiumach i igrają z prawdziwym żywiołem. Niejednokrotnie wykorzystują wodę i ogień dla podkreślenia dramaturgii.

Przedstawiane opowieści bazują na lokalnej, nierzadko zapomnianej historii.

Dzięki rozmachowi realizowanych działań, widzowie przenoszą się w inną przestrzeń, którą zbudowali dla nich twórcy.

Grupa skupia artystów różnych dziedzin związanych z teatrem, dzięki czemu współpracuje też z innymi grupami, instytucjami i formacjami, a także prowadzi działalność edukacyjną.