„Otworzę jak wrócę” Małogrzata Walas Antoniello


„Otworzę jak wrócę” Małgorzata Walas Antoniello

13.06. – 10.07.2018

 

foto. Ewelina Piguła