„Pomiędzy” reż. Janusz Stolarski


 

„Pomiędzy” – próba otwarta spektaklu
Reżyser: Janusz Stolarski
Aktorki/ruch sceniczny: Jagoda Gruszczyńska/Marta Pautrzak
Muzyka: Antoni Hałas
Scenografia: Tomasz Ryszczyński

Bar-do w ujęciu tybetańskiego buddyzmu oznacza zawieszenie pomiędzy – pomiędzy śmiercią a odrodzeniem. W innej interpretacji można odczytywać je również jako zawieszenie w jakiejś sytuacji życiowej, gdyż pewnego rodzaju śmierci doświadczamy także za życia. Jak mówi tybetański mistrz Chögyana Trungpy: „zdarzają nam się wszelkie rodzaje doświadczenia bar-do – doświadczenia paranoi czy też zagubienia w codziennym życiu; jest to tak, jakbyśmy nie byli pewni ziemi pod stopami, nie wiedząc, o co nam chodzi i dokąd zmierzamy”. Inspirując się Tybetańską Księgą Umarłych, artyści w swojej pracy poszukują owych sytuacji pośrednich, stawiających człowieka przed dokonaniem wyboru dalszej ścieżki egzystencjalnej.

25.04.2019, godz. 18:00
Centrum Zjawisk Teatralnych
wstęp bezpłatny

#poznanwspiera

foto. Mikołaj Konkiewicz