Otworzę jak wrócę – Małgorzata Walas Antoniello


Małgorzata Walas-Antoniello „OTWORZĘ JAK WRÓCĘ”

„Małgorzata podobnie jak jej rysunki funkcjonuje w świecie pośrednim, świecie pomiędzy rampą a opuszczoną kurtyną. Jest i jej nie ma. Zależy kto pyta? Podobnie ma się rzecz z jej rysunkami, które powstają od zawsze, przez cały czas – i trafiają albo do szuflady albo w ręce przyjaciół. Nigdy na wystawę. Są, choć ich nie ma.

Tym razem jest inaczej. Dzięki tej wystawie prac, rysunki Małgorzaty opuszczają na zawsze świat pośredni.”– Marceli Kwaśniewski

Małgorzata Walas-Antoniello:  aktorka, reżyserka, plastyczka. Związana z Teatrem Ósmego Dnia, BA-Q Teatrem,  Teatrem Cinema, Trzecim Teatrem Lecha Raczaka. Pracuje z dziećmi, młodzieżą i dorosłymi. Instruktorka zajęć o charakterze terapeutycznym i artystycznym.

Termin wystawy: 13. – 30.06.2018 rok

wernisaż: 13.06.2018 godz. 17:30

wejscie bezpłatne

#poznanwspiera

Galeria Jerzego Piotrowicza Pod Koroną

Kramarska 3/5, Poznań

galeriajerzegopiotrowicza@gmail.com