Akcja Szarych Klownów


Widowisko wędrowne z przystankami, oparte na plastycznej wizji przypominającej klimat i dowcip z filmów Federico Felliniego. Utrzymane w achromatycznej gamie od bieli do srebrzystej szarości jest dowodem na to, że pstrokacizna nie zawsze jest rozwiązaniem na ciekawe i radosne widowisko. Kontrastem są tu tylko czerwone nosy i guziki. Akcja Szarych Klownów jest wzbogacona o pełną dynamizmu muzykę z sekcją rytmiczną wykonywaną na żywo na wymyślonych przez muzyków instrumentach – kumkumach. Muzycy prowadzą warsztaty muzyczne dla młodzieży, która bierze później udział w paradzie. Całości towarzyszy specjalna platforma na bazie lawety i mobilne obiekty w postaci nadnaturalnej wielkości aluminiowych pegazów. Korowód otwiera dwóch przewodników, mimów z drabiną oraz oddział szczudlarzy klownów. Widowisko zrealizowane z rozmachem plastycznym z okazji Jarmarku Świętojańskiego w Poznaniu i Festiwalu Malta, reprezentowało również Poznań i Wielkopolskę na Festiwalu Kultur w Berlinie w 2004 roku.

Produkcja: Centrum Kultury Zamek w Poznaniu: 2004
Inscenizacja, wizja plastyczna: Piotr Tetlak
Obiekty mobilne: Wojciech Pawliczuk, Dariusz Minta, Jakub Psuja, Piotr Tetlak
Kostiumy: Anna Borach Kuńka, Marta Szysz, współpraca – Martyna Stachowczyk
Muzyka: Katarzyna Klebba, Paweł Paluch
Artyści i realizatorzy: Klown i zespół Pinezka, Szczudlarze z Teatru Strefa Ciszy i Usta Usta, grupa Centrala Rybna