„Pan Ignacy czwartos umie rysować” – Ignacy Czwartos


„Pan Ignacy Czwartos umie rysować!” Ignacy Czwartos

28.02. – 15.03.2018

       

foto. Ewelina Piguła