GALERIA JERZEGO PIOTROWICZA POD KORONĄ


Nowe miejsce na mapie kulturalnej Poznania, które wystartuje 26 października 2017.
Wydarzenia w galerii będą inspirowana twórczością Jerzego Piotrowicza i pamięcią o tym ekscentrycznym artyście, który skupiał wokół siebie wielu znanych animatorów kultury, ludzi sztuki, artystów.
Pomysłodawcą i inspiratorem jest Ryszard Książek – wieloletni współpracownik artysty, prezes Stowarzyszenia Towarzystwa im. Jerzego Piotrowicza.
Twórcą i opiekunem programu jest dr hab. Piotr Tetlak prof. ndzw. UAP. Scenograf i inscenizator, kierownik Katedry Scenografii i Pracowni Zjawisk Teatralnych, dyrektor interdyscyplinarnego teatru artystów plastyków (Asocjacja 2006), kiedyś asystent prof. Jarosława Maszewskiego, przyjaciela Jerzego Piotrowicza.
Jerzy Piotrowicz
Ten charyzmatyczny artysta cieszył się przyjaźnią i uznaniem wielu profesorów ówczesnej ASP oraz autorytetów w dziedzinie sztuki i kultury: prof. Jarka Maszewskiego, prof. Wojciecha Mullera, prof. Andrzeja Kurzawskiego, prof. Tadeusza Brzozowskiego – prywatnie oddany przyjaciel artysty, prof Włodzimierza Dudkowiaka, Marka Raczka, prof. Suchockiego i wielu innych.
Galeria poświęcona Piotrowiczowi to wstęp do stworzenia programu spotkań poświęconych malarstwu, grafice i teatrowi, podczas których będzie można w praktyce poznać techniki, którymi posługiwał się artysta, oglądać świat i siebie przez pryzmat sztuki. Program będzie realizowany w siedzibie przy ul. Kramarskiej 3/5 (dawny Pub pod Koroną) pod patronatem władz Miasta Poznania. Tam bowiem będzie miała miejsce siedziba Towarzystwa im. Jerzego Piotrowicza we współpracy z Fundacją Asocjacji 2006, która jest koordynatorem programu.
Miejsce na Galerię Piotrowicza jest nieprzypadkowe, to tam, w pubie „Pod Koroną” przed laty Jerzy Piotrowicz i jego znajomi artyści spotykali się, by rozmawiać o sztuce i o życiu. To tam wielu widziało go ostatni raz, tam miał swoi ulubiony stolik. Galeria Piotrowicza będzie przede wszystkim miejscem poświeconym jego osobie, ale także artystom mu pokrewnym.